içinde

Ekonomik İstikrar Nedir? Webilginç Kripto Para Haber


Webilginç Kripto Para Haber

Ekonomik denge, ekonomik güçlerin dengelendiği bir koşul veya durumdur. Gerçekte, ekonomik değişkenler, dış etkilerin yokluğunda denge değerlerinden değişmeden kalır. Ekonomik denge, piyasa dengesi olarak da adlandırılır.

Ekonomik denge, piyasa güçlerinin dengelendiği bir durumdur, fiziksel bilimlerden ödünç alınan ve gözlemlenebilir fiziksel güçlerin birbirini dengeleyebildiği bir kavramdır.

Bir piyasada alıcıların ve satıcıların karşı karşıya kaldıkları, cari fiyatlar ve miktarlar aracılığıyla iletilen teşvikler, onları ekonomiyi dengeye doğru hareket ettiren daha yüksek veya daha düşük fiyatlar ve miktarlar sunmaya yönlendirir.

Ekonomik denge sadece teorik bir yapıdır. Piyasa, sürekli olarak dengeye doğru hareket etmesine rağmen, gerçekte asla dengeye ulaşmaz.

Ekonomik Denge Nedir?

Ekonomik denge, arz ve talep gibi normal ekonomik süreçlerin ekonomiyi yönlendirdiği ekonomik değişkenlerin (genellikle fiyat ve miktar) birleşimidir. Ekonomik denge terimi, faiz oranları veya toplam tüketim harcamaları gibi herhangi bir sayıda değişkene de uygulanabilir. Denge noktası, ilgili tüm ekonomik değişkenlerin başlangıç ​​durumu göz önüne alındığında, “olması gereken” tüm ekonomik işlemlerin gerçekleştiği teorik bir dinlenme durumunu temsil eder.

Denge, ekonomik süreçleri hız, sürtünme, ısı veya sıvı basıncı gibi fiziksel olaylara benzer olarak düşünen ekonomistler tarafından fizik bilimlerinden ödünç alınan bir kavramdır. Bir sistemde fiziksel kuvvetler dengelendiğinde, başka bir değişiklik olmaz.

Örneğin, bir balon düşünün. Bir balonu şişirmek için içine hava üflersiniz, havayı içeri zorlayarak balondaki hava basıncını arttırırsınız. Balonun içindeki hava basıncı, balonun dışındaki hava basıncının üzerine çıkar; basınçlar dengeli değil. Sonuç olarak balon genişler ve iç basıncı dışarıdaki hava basıncına eşit olana kadar düşürür. Balon, içerideki ve dışarıdaki hava basıncı dengede olacak şekilde yeterince genişlediğinde, genişlemeyi durdurur; dengeye ulaşmıştır.

Ekonomide piyasa fiyatları, arz ve talep açısından benzer bir şey düşünebiliriz. Belirli bir piyasada fiyat çok düşükse, alıcıların talep ettiği miktar, satıcıların teklif etmek istediği miktardan daha fazla olacaktır. Balonun içindeki ve etrafındaki hava basınçları gibi, arz ve talep dengede olmayacaktır. Sonuç olarak piyasada bir arz fazlası durumu, bir piyasa dengesizliği durumu.

Yani bir şey vermek zorunda; alıcılar, satıcıları mallarından ayrılmaya teşvik etmek için daha yüksek fiyatlar teklif etmek zorunda kalacaklar. Yaptıkları gibi, piyasa fiyatı, talep edilen miktarın arz edilen miktara eşit olduğu seviyeye doğru yükselecektir, tıpkı bir balonun basınçlar eşitlenene kadar genişleyeceği gibi. Sonunda talep edilen miktarın arz edilen miktara eşit olduğu bir dengeye ulaşabilir ve buna piyasa dengesi diyebiliriz.

Ekonomik Denge Türleri

Mikroekonomide, ekonomik denge, arzın bir ürün için talebe eşit olduğu, başka bir deyişle varsayımsal arz ve talep eğrilerinin kesiştiği fiyat olarak da tanımlanabilir. Bu, tek bir mal, hizmet veya üretim faktörü için bir pazara atıfta bulunuyorsa, tüm nihai mal, hizmet ve faktör pazarlarının bulunduğu bir durumu ifade eden genel dengenin aksine, kısmi denge olarak da adlandırılabilir. Kendilerini ve birbirleriyle aynı anda dengede tutarlar. Denge, toplam arz ve toplam talebin dengede olduğu makroekonomideki benzer bir duruma da atıfta bulunabilir.

Gerçek Dünyada Ekonomik Denge

Denge, arz ve talebin altında yatan koşullar genellikle dinamik ve belirsiz olduğundan, bir ekonomide gerçekte asla oluşmayabilecek, temelde teorik bir yapıdır. İlgili tüm ekonomik değişkenlerin durumu sürekli değişir. Aslında ekonomik dengeye ulaşmak, bir maymunun bir dart tahtasına rastgele ve tahmin edilemeyecek şekilde değişen boyut ve biçimde bir dart atarak dart tahtasına çarpması gibi bir şeydir; hem dart tahtası hem de atıcı bir paten pistinde bağımsız olarak etrafta dolanır. Ekonomi, her biri ona gerçekten ulaşmadan dengenin peşinden gider.

Yeterli pratikle maymun oldukça yakına gelebilir. Girişimciler, satın alınacak ve satılacak en iyi mal, fiyat ve miktar kombinasyonları konusunda eğitimli tahminler yapmak için muhakemelerini kullanarak ekonominin tamamında rekabet eder. Bir piyasa ekonomisi, daha iyi tahmin edenleri kâr mekanizması aracılığıyla ödüllendirdiği için, girişimciler aslında ekonomiyi dengeye doğru hareket ettirdikleri için ödüllendirilir.

İş dünyası ve finans medyası, fiyat sirküleri ve reklam, tüketici ve pazar araştırmacıları ve bilgi teknolojisindeki gelişmelerin tümü, ilgili ekonomik arz ve talep koşulları hakkındaki bilgileri zaman içinde girişimciler için daha erişilebilir hale getiriyor. Ekonomik koşullar hakkında daha iyi tahminler için seçim yapan bu piyasa teşvikleri ve bu tahminleri eğitmek için daha iyi ekonomik bilgilerin artan mevcudiyeti, ekonomiyi, üretilen tüm çeşitli mal ve hizmetler için fiyat ve miktarların “doğru” denge değerlerine doğru hızlandırır.

Ekonomide Denge Fiyatı Ne Anlama Geliyor?

Ekonomik denge, fiyatla ilgili olduğu için mikroekonomide kullanılır. Arz ve talep eğrilerinin kesişmesi için bir ürünün arzının taleple hizalandığı fiyattır.

Ekonomik Denge Var mı?

Ekonomik denge, fiyat ve talep için mükemmel dengelenmiş bir ortam yaratacak şekilde sıralanan ekonomik koşulların olası olmaması nedeniyle gerçekçi bir hedeften ziyade bir kavram veya teorik yapı olarak görülmektedir.

İki Tür Ekonomik Denge Nedir?

Mikroekonomide terim, arz ve talebin dengelenmesine atıfta bulunur; makroekonomide, toplam arz ve talebin dengede olduğu bir durumu ifade eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

Garanti BBVA, Caz Müzik Severlere NFT Armağan Edecek Webilginç Kripto Para Haber

Fundstrat, Büyük Bitcoin (BTC) Satışına Karşı Uyardı Webilginç Kripto Para Haber