içinde

GüzelGüzel

Erkekler Göze Sürme Çekmesi Günah mı ? Sürme Çekmek Sünnet mi ?

Peygamber Efendimiz (asm): “Gözlerinizi ismid ile sürmeleyiniz. Zira ismid ile sürmelemek göze cila verir ve kirpik bitirir.” Buyurmuşlar… Sürmenin göze faydaları; parlaklık veriyor, gözün net görmesini sağlıyor, göz sinirlerini kuvvetlendiriyor, gözdeki yaşı ve cerahati emiyor, çapağı gideriyor, Kirpikleri yeniden bitiriyor, çoğalmasını sağlıyormuş.

Sevgili Peygamberimiz (sav)’in gözlerine sürme çektiği hadis rivayetlerinde yer aldığı gibi, gözlere sürme çekmenin faydalı olacağına dair beyanları da vardır.

Bu açıdan erkek veya kadının gözlerine sürme çekmesinin hiçbir mahzuru yoktur.

Cübbeli Ahmet Hoca Sürme Çekmenin Faydaları

Cübbeli Ahmet Hoca’nın Aşure günü Özel Programından:

Video Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=fuTtGEixlwQ&t=867s

Genel olarak süslenme amaçlı da olsa kadınlar için sürme câiz kabul edilmiştir

Erkekler için sürme Sürerek gezmesi caiz midir?.

Erkekler için tedavi dışında sürme çekmenin hükmü tartışılmıştır.

Hanefîler’in bir kısmı bunun süslenme maksadıyla yapılmasının câiz olmayacağını, diğer bir kısmı tekebbür için değil, güzellik ve vakar için yapılırsa câiz sayılacağını belirtmişler.

Mâlikîler’in bir kısmı kadınlara benzeme sebebiyle sürmenin erkeklere mekruh olduğu görüşündedir. İmam Malik’in bir kavlinde sürmenin caiz olduğu belirtilmiştir.

Şâfiîler ve Hanbelîler ise erkek ve kadınlar için sürme kullanmayı müstehap saymışlardır. (bk. el-Mevsuatu’l-fıkhiye, 6/94)

  • Tedavi maksadıyla sürme çekmenin caiz olduğu hususunda -Malikler hariç- diğer üç mezhebin ittifakı vardır. (Mevsuatu’l-fıkhiye, a.y)
  • Bazı kaynaklarda şu ifadeye yer verilmiştir:

“Zaruret veya ihtiyaç halinde sürme çekmek, -gündüz değil- gece caiz olduğunda bütün mezhep alimleri ittifak etmişler. “

Kaynak: V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 9/625

Buna göre, kibir, gösteriş, kadınlara benzemek gibi bir durum yoksa, sürme ile gezmenin bir sakıncasının olmayacağı söylenebilir.

Peygamber Efendimiz (asm):

“Gözlerinizi ismid ile sürmeleyiniz. Zira ismid ile sürmelemek göze cila verir ve kirpik bitirir.”

Buyurmuştur.

Sürmenin göze faydaları

  • parlaklık veriyor,
  • gözün net görmesini sağlıyor,
  • göz sinirlerini kuvvetlendiriyor,
  • gözdeki yaşı ve cerahati emiyor,
  • çapağı gideriyor,
  • Kirpikleri yeniden bitiriyor, çoğalmasını sağlıyormuş.

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

NAMAZ

NAMAZ KILMAK GÜNAHLARIN AFFINA VESİLE OLUR MU?

Konya Sille Ak Cami13

Sille Ak Cami – Konya Sille Ak Cami – Tarihin Esintisi