içinde

SevdimSevdim

HİLYE-İ ŞERİF VE FAZİLETLERİ NELERDİR ?

HİLYE-İ ŞERİF VE FAZİLETLERİ
HİLYE-İ ŞERİF VE FAZİLETLERİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dünyadan ahirete göç edecekleri zaman ashab-ı kiram

‘’Ya Resulallah’Senden sonraya kalıp da cemalini göremezsek halimiz nice olur?”

diye ağlaştılar. S

onra kızı Hz.Fatıma boynuna sarılıp

‘’Ey Babacığım! Senin cemalini cemalini göremeyeceğiz halimiz nice olur”

diye ağladı.

O zaman Resullullah Efendimiz şu sözleri söyledi:

”Ey kızım Fatıma,ashablarım geliniz. Size vücudumun cevmini yazdırayım. Beni görmek istediğiniz vakit okuyup yüzünüze sürün,hemen beni görmüş gibi olursunuz.Ben dahi sizden razı olurum.Her kim ümmetimden olup da beni görmek istediği vakit okuyup yüzüne sürerse cehennem ona haram olur. Her kim onları yükseğe kaldırıp bakarsa ve bana muhabbetle bağlanırsa Allahu Teala ona cehennemi haram kılar,o kişi kabir azabından emin olur. Mahşer günü çıplak olarak haşre girmez,sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer ve benimle birlikte cehennete girer.O kişi yönetici ise muradına erer. Allahu Teala ona düşmanlarına karşı yardım eder.Butün şeytanların şerrinden korur.Her korkusundan emin olur.Her kim bunları yanında taşırsa Allahu Teala And cennetlerini ona konak yapar. Ulemanm beyanına göre içinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in cemal-i şerifi bulunan eve felaket uğramaz, şeytan ve fakirlik girmez,ateşte yanmmaz. Üzerinde taşıyan kişi her türlü müsibetten korunur. Ömür ve devleti uzun olur. Ahiret belalarından emin olur. Her ne niyetle kırk gün okursa muradı hasıl olur. Ölümden sonra kefenine koyduran kabir azabı görmez. Yetmiş melek ona dua ve istiğfar eder.”

Kaynaklar: : Tirmizi, Şemail ve Menakıb, h. 3638. 2: Nesai, 8/183. 3: Müslim, Fezail b. 9193. 4: Buhari, Libas: 7/57/58; Menâkıb: 4/164/1655, Edebu’lMüfret: 2/520, 659. Harrerehu: El fekir, esseyyid, El Hac Ahmed Arif. 1304 Hicri Miladi 1883

NALI ŞERİFİN FAZİLETİ

Eve asıldığında Allah’ın izniyle o ev yanmaz, korunur ve bereketlenir. iş yerlerine asılırsa alışverişi ve bereketi artar, soyulmaz ve yangından emin olur.
Pazubend yapilarak sağ kola masgot olarak da boyna takılırsa, kişiyi zalim zulmünden, düşman şerrinden, hasetçi gözünden ve azgın şeytanlardan korur. Ona sihir, büyü ve nazar tesir etmez. Halk içinde makbul ve sözü geçerli olup muhakkak Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem’i rüyasinda görüp kabr-i şerîflerini ziyaret eder.

Dogum sıkıntısı ceken kadinlarin doğum esnasinda sag avuclarina verilirse, sıkıntısız, eziyetsiz ve kolaylikla doğum yaparlar.

Bu mubârek şeklin bulundurulduğu ordu mağlup olmaz.

Görülmesi gereken zor işi, sıkıntısı ve hastalığı olup da Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem ile tevessül eden kimsenin bu hâcetleri görülür.

Kastallani (rahimehullah) ın el mevahibül-Ledünniyye isimli eşsiz eserinde, bu na’lii şerifin resminin ve misalinin bereket ile ilgili tecrübe edilen faydalar şöyle sıralanmıştır.

A) Her kim,kendisinden bereketlenmek niyeti ile ,bu nal-i şerifin resmini yanında bulundurursa,

  • Azgınların saldırısından,
  • Düşmanların galibiyetinden,
  • Azgın şeytanların şerrinden,
  • Her kıskanç kişinin nazarından emin olur.


b) Hamile kadın onu sağ elinde bulundursa,ALLAH-u Teala’nın yardımı ile doğu
mu kolay olur.

c) Sihir ve büyüler bunu taşıyana tesir etmez.
d) Bunu tasımaya devam eden kişi bütün insanlar tarafından tam bir kabul görür.
e) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) in kabrini ziyaret etmek mutlaka nasib olur.
f) Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) i rüyasında görür.
g) Onu tasıyan ordu bozguna uğramaz.
ı) Bulundugu gemi batmaz.
j) Bulundugu ev yanmaz.
k) İçinde bulundugu eşya çalınmaz.
l) Sahibinin hürmetine ne istense ,yapılan dua reddolmaz.
m)Sahibi ile hangi darlıkta tevessül edilse mutlaka o sıkıntı kalkar.
n) Sahibi ile hangi hastalıkta meded istense mutlaka şifa gelir.

Ancak bütün bu sayılanların gerçekleşmesi kuvvetli iman şartına (Resulullah Efendimizin bu mucizesine şüphesiz inanmaya) Bağlıdır.
Kaynaklar: mevahıbıye dunnıye .el mevahibül-Ledünniyye ahmet el vakarı fetul . ibni haseki. cubbeli ahmet hoca …
ibnu mesut r.a dıyorkı ben Nalı serifi tasımakla mesud oldum..İnşallah bızde evimize asmak ve ona muhabbetle bakarak okuyup selevat getırmekle mesut oluruz
(faziletinde soyledıgı gibi 40gun okunması gereklıdır.bayanlar hayz zamanı okuyamaz o gunler harıcınde 40 gunu tamamlanırsa ne hacet ıcın okunduysa mevla bi ıznıllah o hacetını gerceklestırır.tabıkı ıhlas onemlı gerisi mevla ya kalmıs o dilerse hacetı gerceklestırır dılerse sınav eder.hukum onundur.lakın fazıletını goren bınlerce kısıden mesaj aldık elhamdulıllah)

BEREKET DUASI FAZİLETİ

Ticari durgunlukdan Şikayet eden kimse (100) adet (ARAPCA RA) harfini ve Bu Duayı yazar ve Ticarethanenin duvarına asarsa ALLAH c.c. un izniyle orası Muşteri dolup taşar

Kaynak : (Menbau Usulil Hikmeh , 116 )

BEREKET Duası Okumanın Bulundurmanın Faydaları Nelerdir?

Kim bu BEREKET duasını bir kağıda yazarak iş yerinin bir köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa, Cenab-ı Hakk, o kimsenin iş yerine ve dükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir buyurulmuştur..

Hem de öyle bereket ihsân eder ki, o yazıyı asan kişinin kendisi dâhi hayrette kalır.

Dükkanına giren, alışveriş yapmadan çıkmaz.
Hakk Tealâ, dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır.

Satılmayan bir evin ise asılı olup ve üzerine bu dua 7 defa okunursa, Allah’ın izni ile o mal birkaç gün içinde satılır ALLAH ın ıznıyle

NOT: (Dükkana girdikden sonra bu duayı Okumaya gayret edınız
(Dua aşagıda turkcesını yazdım,Gonulden edınız bu duayı tabıkı hersey ALLAH ın ıznıyledir bizde Rabbımızın güzel isimlerini vesile kılarak rabbımızden ıstedık. verende alanda odur sonucta )

Kaynaklar: Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî (k.s.) hazretler i (Mecmuatu’l-Ahzab) Süleyman Hilmi Silistrevî (k.s.) hazretleri , Mecmuatü’l Ed’iyye, s.99.Evrâd-ı Fethiye, Evrâd-ı , Bahâiye, , Evrâd-ı Şâzelî

BEREKET DUASI OKUNUSU

“Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.“
.
ANLAMI: Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi!

Kaynak:(Beyhaki, Delailü’N-Nübüvve, no: 3044, 8/188) Tezkire-i Kurtubi .Hasâis-i Kübrâ, c.2, s.369. Beyhâki. Ebu Ducâne’den rivâyet edilmiştir.

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

Kerahat vakitleri hangi vakitlerdir ?

NAMAZ

NAMAZ KILMAK GÜNAHLARIN AFFINA VESİLE OLUR MU?