içinde

Meyve Ağaçlarında Çiçek Oluşumu ve Hasat Sonrası Gübrelemesinin Önemi

meyve bahçesi
meyve bahçesi

Ülkemizde modern meyve bahçelerinin sayısı giderek artmakta ve meyvecilik gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Son yıllarda meyve üreticisi çok uluslu şirketlerin ülkemize olan ilgisi ve yatırımları yerli yatırımcıların da dikkatini çekmekte, her geçen gün meyve plantasyonları genişlemektedir. Modern meyvecilikte amaç, diğer tüm tarımsal faaliyetlerde olduğu gibi birim alandan en yüksek verimi ve en kaliteli ürünü almaktır.

Bu da, dünyanın meyvecilikte önde gelen ülkelerinin uygulamakta olduğu modern meyvecilik tekniklerini kullanmakla mümkündür. Bu teknikleri kullanabilmemiz ise, ancak meyve ağaçlarında cerayan eden
fizyolojik olayları bilmemiz ve bu doğrultuda
bitki besleme tekniklerini uygulamamız ile olabilmektedir.
Meyve Ağaçlarında Çiçek
Tomurcuğu Oluşumu
Meyve ağaçlarında çiçeklenme, bitki bünyesinde meydana gelen bir çok kompleks olayın sonucunda gerçekleşmektedir. Çiçeklenme
ve tomurcuk oluşumu gerçekleşmeden ürün
alınması mümkün olmamaktadır. Meyve ağaçları, çok yıllık bitkiler olmalarından dolayı, çeşitli
iklim değişikliklerinden kolayca etkilenebilmektedirler. Çiçek tomurcuğu oluşumuna ve
çiçeklenme üzerine; sulama, gübreleme, besin
maddelerinin depo organlarında birikimi (karbon asimilasyonu) seyreltme vb. gibi bir çok
faktör etkili olmaktadır. Bir çok meyve türünde,
vejetatif ve generatif gelişmenin başlangıcında
yaprak koltuklarında yeni tomurcuklar meydana gelmektedir. Bu tomurcuklar gelişerek,
bir kısmı fizyolojik ve bunu takiben
de morfolojik ayrım aşamalarını
geçirerek çiçek tomurcuğu haline dönüşmektedirler. Bunu takip eden ertesi
ilkbaharda, bu tomurcuklardan çiçekler meydana gelmektedir.
Meyve ağaçlarında, çiçek tomurcukları genel olarak bir önceki üretim periyodu içerisinde
belirlenmektedir. Meyve türlerine göre çiçek tomurcuğu ayrım periyodları değişkenlik göstermektedir. Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde
bu periyod, sert çekirdeklilere (Temmuz-Eylül)
göre daha erken gerçekleşmekle birlikte, herdem yeşil türlerde farklılaşma daha geç periyodlarda ( Ocak – Şubat gibi ) başlamakta ve diğer
türlerde olduğu gibi çiçeklenmeden hemen
önce tamamlanmaktadır.
Çiçek tomurcuklarının oluşumu 2 farklı
dönemde meydana gelmektedir:

 1. Fizyolojik Ayrım Periyodu:
  Bu dönem, sürgün ve çiçek tomurcuklarının
  ayırt edilemediği, fakat tomurcukların sürgün
  veya çiçek tomurcuğuna dönmelerini sağlayacak bir kısım fizyolojik hazırlıkların yapıldığı
  periyottur.
 2. Morfolojik Ayrım Periyodu:
  Fizyolojik ayrımı takiben, çiçek tomurcuğu
  farklılaşması ( morfolojik ayrım ) başlamaktadır.
  Bu dönemde çiçek tomurcuğunda ki görülebilir
  değişimler belirlenmektedir.
  Çiçek tomurcuğu oluşumu ile ilgili olarak,
  uzun yıllardır bir çok bilim adamı tarafından
  araştırmalar yapılmaktadır. Müller Thurgau tarafından, çiçek tomurcuğu oluşumunda karbonhidratların etkili olduğunu bildirilmiştir. Klebs’e
  göre, çiçek tomurcuğu oluşumunda karbonhidratların yanında azot da önemli rol oynamaktadır. Araştırıcıya göre C/N oranı 1’den büyük olduğunda çiçek tomurcuğu oluşumu meydana
  gelmektedir.
  Çiçek tomurcuğu oluşumunda C/N dengesinin oldukça önemli olduğu ve bitki içerisinde ki
  karbonhidrat miktarı ne kadar fazla ise generatif
  gelişmenin de o kadar fazla olacağı düşünülmektedir.
  Meyve Ağaçlarında Yedek Besin
  Maddelerinin Rezervlerde
  Depolanması
  Karbonhidratlar ve azot gibi yedek besin
  maddeleri; ağaçların kök, gövde, tomurcuklar ve sürgünler gibi kısımlarında depo edilirler. Meyve ağaçları, gerekli besin maddelerini
  üretim döneminde ihtiyaç duyulan yerlere
  harcarken, ihtiyaç fazlasını veya bir kısmını da
  sonradan kullanılmak üzere depolarlar. Besin
  maddelerinin depolanmasında 2 önemli zorunluluk vardır.
  1- Ekolojik Zorunluluk:
  Yedek besin maddeleri, dalların olgunlaştırılmasını, gözlerin kuvvetli ve sağlıklı oluşmasını, kabuk tabakalarının kalın ve kuvvetli
  olmasını sağlayarak şiddetli don ve soğuklara
  karşı dayanımı artırırlar.
  2- Fizyolojik Zorunluluk:
  Yedek besin maddeleri sayesinde,
  ağaçlar ilkbaharda henüz asimilasyon organları (yapraklar) yokken ve yeni
  oluşmakta iken, tomurcukların uyanmasını ve taze sürgünlerin
  uzayıp yapraklanmasını sağlamaktadırlar. Ağaçların
  ilkbaharda çiçeklenmeleri
  ve meyve tutumları yalnızca
  rezervlerin yedek besin maddelerince tam olarak depolanmaları ile mümkün olmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalar
  bunu teyit etmektedir;
  Gövdede depo edilen karbonhidratların önemli bir kısmı tomurcukların açılmasında
  kullanılır (Kaşka, 1968).
  Woods’a (1959) göre,
  sürgün büyümesi sırasında
  yedek maddelerde başlangıçta görülen azalmanın bir kısmı, yaprakların teşekkülüne katılma
  yüzündendir. Bu yapraklar, zamanı gelince, yeni
  sürgünün kendine yeterli olmasını sağlarlar. Karbonhidrat miktarının minimuma indiği zamanın
  yaprak büyümesinin en hızlı olduğu zamana
  rastladığını bildirmişlerdir (Kaşka, 1968).
  Micklem (1953) çiçek tomurcuklarının, sürgün büyümesi hemen hemen durunca ve karbonhidratlar birikmeye başlayınca meydana
  geldiğini bildirmiştir (Kaşka, 1968).
  Hoffman’a (1958) göre, çiçek tomurcuklarının, organ taslaklarındaki gelişme safhalarının
  başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için hem
  karbonhidratlara hem de azotlu maddelere ihtiyaç duyulmaktadır (Kaşka, 1968).
  Kış boyunca, çok yıllık bu odunsu kısımlarda
  (depo organları) depo edilen karbonhidrat ve
  azotlu bileşikler, ertesi yılki çiçeklenme ve meyve tutumu üzerine etkilidirler. (Titus and Kong,
  1982; Faby and Navmann, 1987)
  Hasat Sonrası Gübrelemesi
  Nedir ve Neden Önemlidir?
  Meyve ağaçlarında, gerek yıl içerinde oluşturulan meyve gözleri ve sürgünlerin kış dönemine sağlıklı ve güçlü bir şekilde girebilmesi,
  gerekse bir sonraki üretim periyodu için ihtiyaç
  duyulan karbonhidrat ve besin maddelerinin rezerv organlarında depo edilebilmesi için hasatın
  tamamlanmasını takiben yapraktan ve topraktan yapılan gübrelemelere, hasat sonrası gübrelemesi denilmektedir.
  Hasat sonrası uygulamaları, meyve bahçeciliği uygulamalarının en önemli bölümüdür. Rezerv karbonhidrat ve diğer besin maddelerinin
  düzeyi, gelecek üretim periyodu başlangıcının
  bir anlamda sigortası gibir. Hasat sonrası dönemi, meyve ağaçlarının gelecek ilkbaharda çiçek
  tutumu, sürgün gelişimi ve meyve tutumu için
  oldukça önemlidir. Bunun en büyük nedeni, ilk
  yaprakların oluşumu ve topraktaki besin elementlerinin kökler tarafından alınmaya başlayana kadar gereken enerjinin ve besin ihtiyacının,
  rezervlerden karşılanıyor olmasıdır.
  Hasat sonrası, karbonhidratlar ve azotlu bileşikler dallar ve kökler gibi çok yıllık odunsu
  kısımlara taşınırlar (Titus ve Kong, 1982)
  Özellikle yapraklarını döken meyve ağaçlarında, azot bileşikleri ve karbonhidratlar, hasat
  sonrası depo edilir ve bu yedek besin maddeleri
  gelecek ilkbaharda başlangıç sürgün gelişimi ve
  çiçeklenme için kullanılır. ( Titus and Kong 1982,
  tromp 1983, Oliveira and Priestley 1988 Loescher et al. 1990 )
  Hasat sonrası, gelecek ilkbaharda ilk yaprakların ve çiçeklerin oluşumu ve meyve tutumu
  için, nişasta gibi karbonhidratlar ve azot gibi
  besin maddeleri köklerde depo edilmeye başlanır ve sonbaharda yaprak dökümüne kadar bu
  süreç devam eder.
  İlkbaharda gerçekleşen sürgün faaliyeti ,
  çiçek tutumu ve ilk yaprakların oluşumu gibi
  faaliyetlerin %80-%90’ı meyve ağaçlarının bünyelerinden gelen rezervlerden karşılanmaktadır.
  Hasatın tamamlanmasının hemen ardından,
  fotosentez ürünlerinin büyük bir bölümü meyve ile birlikte taşınır, kalan kısımları ise rezerv organlarına depolanır. Depo edilen karbonhidrat
  ve besin maddelerinin miktarı gelecek sezonun
  verim ve sürgün gelişimini belirler.
  Toprak ısındıkça kök büyümesi artar ve bu
  büyüme gözler uyanıncaya kadar devam eder.
  Gözlerin uyanmasının ardından, sürgün gelişimi
  süresince kök büyümesi yavaşlar. Gözlerin uyanmaya başlamasından 7-8 hafta boyunca gerekli
  besin maddeleri rezervlerden karşılanmaktadır.
  Toprak sıcaklıkları artmaya başladıkça, yeni oluşan kökler daha aktif hale geçecek ve gerekli
  besin elementlerini topraktan alınmaya başlayacaktır. Ağaçlar, ancak bu dönemden sonra ilk
  yapraklar tarafından üretilen fotosentez ürünlerini (topraktaki besin maddelerinin kullanımıyla
  üretilen karbonhidratları) kullanmaya başlar.
  Meyve ağaçları, oldukça yüksek miktarlarda meyve üretimi yapmalarından dolayı, fazla
  miktarda besin maddesine ihtiyaç duymaktadırlar. Hasat sonrası dönem ile ilgili bilinenin
  aksine, yoğun üretim periyodu sonunda asimilasyon ürünlerinin bir çoğu meyve üretimine ve büyümesine harcandığı için rezerv
  organları gelecek ilkbahardaki faaliyetler için
  yetersiz kalacaktır. Bu durumda, eğer meyve
  ağaçları gelecek ilkbaharda gelişecek olan
  gözler ve sürgünler için yeterli karbonhidrat
  ve besin maddesi depo edemeyecekler ise
  gelecek üretim periyodu ( verim) olumsuz etkilenecektir.
  Hasat sonrası gübrelemesi uzun yılların
  verdiği bilgi birikimi sonucu;
  a. Yaz sonu – sonbahar başlangıcında, iyi bir
  tomurcuk oluşumu ve farklılaşması sağlar.
  b. Dormansi boyunca kış mevsiminde don
  zaralanmalarına karşı direnç, ve gelecek ilkbahar
  için yeterli besin rezervini garanti eder.
  c. Gelecek ilkbahar için; çiçek, yaprak, sürgün, meyve tutumu ve kök gelişimini güvence
  altına alır.
  Rezervlerin Doluluğunu
  Nasıl Garanti Ederiz?
 3. Hasat sonrası, uzun süre etkili ve dengeli bir besleme yapılması ile fotosentezle bitki
  besin elementlerinin bir süre daha özümlenmesine imkan tanınır ve yaprak dökümü 2-3 hafta
  geciktirilir.
 4. Gübre uygulamaları, yaprakların sararmasını beklemeden hala yeşil durumdayken yani
  fotosentez devam ederken yapılmalıdır.
 5. Yapraktan yapılan uygulamalarda ise çinko
  ve bor uygulanması tavsiye edilmektedir.
 6. Topraktan ve damlamadan yapılan uygulamalar için, kaybolmayan azot teknolojisine sahip
  inhibitörlü gübrelerle (COMPO NovaTec Solub
  16-10-17, COMPO DuraTec 14-7-14 vb.) uygulamalar yapılmalıdır. <

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY App Key not set. Please check settings

Feliz Finance Token

badem fidan dikimi

PENTA BADEM FİDAN ÇEŞİTİ HAKKINDA !